Новини

01/09/2014
На 31 август 2014 г. „НЕТЕРА“ ЕООД успешно приключва изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-0949, Гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд в НЕТЕРА ЕООД.
 
25/07/2014
Нетера отправя публична покана за избор на изпълнител по договор за анализ на моментното състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност
 
22/05/2014
Невен Дилков, управител на Нетера, ще участва като панелист на Datacentres Europe
На панела ще се обсъди какъв растеж да очакваме от развиващите се пазари на дейта център услуги 
29/11/2013
Нетера и Spacecom влизат в стратегическо партньорство за сателитни телевизионни услуги
Българската телекомуникационна компания Нетера и израелската Spacecom, оператор на комуникационни спътници AMOS, обявиха днес началото на стратегическо партньорство между двете компании 
27/11/2013
Нетера откри новоизградения втори етаж на Sofia Data Center
Вчера на коктейл-презентация в самия втори етаж центърът за данни бе представен на клиенти и партньори на Нетера