neterra.tv

Нетера е независим телеком оператор за стандартни и комплексни услуги и проекти в Европа повече от 20 години.

Нетера предлага надеждни телеком услуги за бизнеса, включително интернет достъп, частни мрежи, защита от DDoS атаки, пренос на телевизионни канали.

Фирмата управлява международна мрежа с достъп до конкретни адреси на клиенти и обхват Европа и близкия Изток. В мрежата има над 50 точки на присъствие и 4 собствени неутрални центрове за данни. В портфолиото на Нетера присъстват облачни услуги (IaaS), физически сървъри под наем и 24х7, професионална IT поддръжка, GPS услуги и др.

Нетера предоставя услугите си в Европа, Африка, Близкия Изток и Азия.

Нетера подкрепя новия български филм "Възвишение"
Очаквайте в кината от 10 ноември 2017!

НОВИНИ

Компанията вече предоставя свързаност и Интернет достъп на клиенти и в Хърватия

Нетера добавя нова точка на присъствие в Загреб, Хърватия
Точката на присъствие в Загреб е разположена в най-добрия дейта център в страната с оборудване от последно поколение.

За осигуряване на надеждни услуги е изградена свързаност до мрежата на Нетера по две независими оптични трасета и има резервирано електрозахранване. Това е поредната стъпка към утвърждаване на компанията като един от най-добрите доставчици в региона.

повече

УСЛУГИ

Kолокация

Услугата Колокация е физическо разполагане на клиентското оборудване в специално пригоден за целта дейта-център, който отговаря на определени изисквания за: температура на помещението, влажност, запрашеност, непрекъсваемост на eлектрозахранването, интернет-свързаност и др.

Спътникови услуги

Дейта центърът е създаден и оборудван да предоставя широк спектър от комуникационни услуги и колокация с гарантирано качество. Всички регионални телекомуникационни оператори са свързани със София Телепорт.

София Телепорт предлага стандартни услуги за колокация, включително инсталация на сървъри, ракове, IP Transit, Carrier Class Ethernet, VPN, наети линии до всички точки в България и света.

А/В услуги

Набор от услуги за цялостно или частично изграждане на аудио/видео платформи, съобразени с нуждите на клиента. Разпространение на аудио и видео сигнали до всяка точка на света посредством спътникови и наземни комуникационни трасета. Договаряне на авторски права, защита на садържанието и 24/7 поддръжка.

Интернет услуги

Нетера предоставя на клиента достъп до глобалния Интернет (пълен набор международни маршрути). Услугата предоставя най-пряка свързаност и гарантирани, симетрични скорости и е насочена към клиенти, които се нуждаят от надеждност и непрекъсваемост на Интернет услугата, която е критична за техния бизнес.

GPS услуги

Система за GPS проследяване на подвижни обекти в реално време и за минал период – автомобили, камиони, строителна и селскостопанска техника, както и възможност за персонално локализиране на деца, възрастни хора, мобилни групи, домашни любимци и др.

Системата също така включва локализиране и следене на различни параметри за моторното превозно средство, както и допълнителни функционалности свързани с организиране и администриране на автопарка.

DDoS

Нетера предоставя надеждна и комплексна защита от DDoS атаки. Според нуждите и естеството на клиентския трафик, ние предлагаме решение за защита през облачна платформа, специализирано хардуерно оборудване и комбинация от облачната платформа и хардуерно оборудване.

Услугата е предназначена както за бизнес клиенти (банкови и финансови институции, онлайн медии, онлайн игри, онлайн магазини, уеб сайтове и други), така и за Интернет доставчици.

Playout

Ние предоставяме интегрирана IP-базиранa система като услуга, която разполага с нужните оперативни, технически и маркетингови функционалности за разпространение на аудио/видео съдържание в телевизионни и радио платформи.

Tooway

Сателитната услуга Tooway осигурява широколентов достъп до Интернет на територията на Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Кипър, Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Хърватска, Черна Гора.

НАШИТЕ БРАНДОВЕ

Sofia Data Center

SDC е исторически първият в CEE неутрален център за данни, построен по най-високите стандарти за сигурност и свързаност. Той е и най-новият като изградена инфраструктура.

В SDC, Нетера предлага и широк набор от услуги за телеком оператори, хостинг компании и системни интегратори. Клиенти на SDC са British Telecom, Level 3, Telecom Austria, Verizon. Тук всички български мрежи се срещат с най-големите телеком оператори в Европа.

повече

NETFLEET

Решение за контрол и управление на моторни превозни средства и други подвижни обекти чрез изключително лесна за използване, интуитивна система. Подобрете сигурността и ефикасността на автомобилния парк, като същевременно пестите средства.

повече

Neterra TV

Нетера ТВ предлага достъп до българска телевизия на българите в чужбина. Платформата е достъпна от компютър, таблет и мобилен телефон.

Нетера ТВ предлага видеотека с множество музикални видеоклипове и над 160 от любимите български филми.

повече

Cloudware

Cloudware e облачна платформа предлагаща високоефективни клауд и наети съсвъри, както и 24/7 ИТ поддръжка. Разположението в SDC гарантира сигурност, а мрежата на Нетера осигурява високоскоростна и надеждна резервирана връзка.

повече

Sofia Teleport

Sofia Teleport е свързан с мрежата на Нетикс и всички услуги на телепорта са достъпни от всяка точка на присъствие на Нетикс в Европа и по света. Sofia teleport предлага излъчване към спътници от 40 градуса запад, до 70 градуса изток.

повече